Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

İdare Hukuku

İdare Hukuku Fransız Devrimi sonrasında hızla gelişip içtihatlar vasıtasıyla günümüzdeki halini alan bir hukuk dalı olup idare hukuku ülkemiz mevzuatında dağınık olarak düzenlenmiştir. İdarenin tek taraflı ve zorlayıcı işlem ve eylemleri neticesinde zarar gören bireylerin haklarını hangi usul ve esaslar çerçevesinde arayabileceği ise 2577 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Anayasal bir hukuk devleti olan ülkemizde kanun koyucu tek taraflı işlemler yapabilen idare karşısında bireylerin haklarını koruyan çeşitli düzenlemeler yapmış olmasına rağmen idarenin haksız işlem ve eylemleri çeşitli nedenler ileri sürülerek her geçen gün artmakta olup her meslek ve sınıftan vatandaşlar çok ciddi hak ihallerine maruz kalabilmektedir. Bireylerin idare karşısında haklarını ararken kendilerine haklarını ne şekilde arayabilecekleri ve hangi haklara sahip oldukları hususlarında yol gösterecek uzman görüşüne ihtiyaç duydukları kuşkusuzdur.

Andis Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak alanında uzman avukat kadromuzla uzun yıllardır müvekkillerimizin idarenin keyfi işlem ve eylemleri karşısında haklarının korunması ve hak ve alacaklarına en kısa ve etkili yoldan kavuşabilmeleri için hukuki hizmet vermekteyiz.

İdare Hukuku ile ilgili tüm danışmanlık ihtiyaçlarınız için tecrübeli, uzman ve profesyonel ekibimiz ile hizmetinizdeyiz.