ارتباط
908503031136+

درخواست های شهروندی:

 

با توجه به تغییراتی که در جهان و ترکیه در سال های اخیر رخ داده است، تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی در ترکیه دارای وضعیت متناقضی هستند.وضعیت اتباع خارجی در قوانین ترکیه در بسیاری از قوانین مانند قوانین خارجی و حمایت بین المللی، قانون شهروندی، صدور گذرنامه و غیره تنظیم شده است. تسلط به اين قوانين و پیشبرد روندهای مربوطه برای یک تبعه خارجی مشکلات قابل توجهی را دارا می باشد.

ما به عنوان شرکت مشاوره حقوقی آندیس، با کادر حقوقی آموزش دیده خود، آماده ارائه مشاوره حقوقی در زمینه های ذیل می باشیم: