Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Aile Hukuku

Aile Hukukuna ilişkin hükümler esasen Türk Medeni kanununda düzenlenmiş olup Aile Hukuku, dikkat edilmesi gereken teknik bilgiler barındırmaktadır. Aile Hukukuna ilişkin kavramların yargı nezdindeki anlamları günlük hayatta kişilerin kullandığı anlamlarından farklı nitelik taşıyabilmekte bu durumu bilmeksizin hak arayışına girişen kişilerin hak kaybı yaşamasına neden olabilmektedir. Örneğin; Zina, Türk Medeni Kanunu’nda öngörüleren özel bir boşanma sebebi olup, ispatı ve hangi hallerin zina kapsamına girip girmediği hususunda gerek doktrinsel gerekse içtihadi bilgisi olmaksızın zina sebebine dayalı olarak boşanma davası açan bir kişi boşanma talebinin esasında haklı olsa bile davası kanunda öngörülen özel şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle reddedilebilmekte bu da hem zaman kaybına hem de maddi kayıplara neden olabilmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı Aile Hukuku’na ilişkin hukuki süreçte mutlaka alanında uzman kişilerle çalışılması gerekmektedir. Andis Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, gerek boşanma davaları gerekse boşanma davalarının fer’i niteliğinde olan maddi manevi tazminat talepleri, katılma alacağı, ziynet eşyalarının durumu ve Aile Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü hususlarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Aile Hukuku ile ilgili tüm danışmanlık ihtiyaçlarınız için tecrübeli, uzman ve profesyonel ekibimiz ile hizmetinizdeyiz.