Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Danışma Hattı:
0850 303 11 36

Faaliyet Alanlarımız

Ana sayfa Faaliyet Alanlarımız

Alanında uzman ve tecrübeli kadromuz ile birçok hukuki alanda profesyonel hizmet sunmaktayız.

Yerel ve uluslararası platformda, her biri alanında uzman ve tecrübeli ekibimiz ile aşağıda ayrıntılı şekilde sunulan hukuk alanlarında en iyi hizmeti vermekteyiz;

İş Hukuku / Sigorta Hukuku / Enerji Hukuku / Aile Hukuku / İdare Hukuku / Gayrimenkul Hukuku / Anayasa Hukuku / Ceza Hukuku / Sözleşme Hukuku / Şirketler Hukuku / Vergi Hukuku / İcra ve İflas Hukuku 

Hukuk ofisimiz iş hukuku alanında yıllardır hizmet vermekte olup, işçi konumunda olan müvekkillerimiz için… Devamı…

Sigorta Hukuku çok teknik bir hukuk dalı olup, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun da birçok hak kaybına sebebiyet… Devamı…

Enerji Hukuku, ülkemizde yeni gelişmekte olan bir hukuk dalı olup, bu alandaki yayınların sayısının oldukça kısıtlı olması ve… Devamı…

Aile Hukukuna ilişkin hükümler esasen Türk Medeni kanununda düzenlenmiş olup Aile Hukuku, dikkat edilmesi gereken… Devamı…

Taşınmaz alım satımı, taşınmaz satış vaadi gibi taşınmazların aynına ilişkin işlemler önemli işlem niteliğinde olduğundan… Devamı…

Anayasalar devletin bireyler karşısındaki hak ve yetkilerini sınırlayan, bireylerin ise devlete karşı hak ve ödevlerini en genel… Devamı…

İdare Hukuku Fransız Devrimi sonrasında hızla gelişip içtihatlar vasıtasıyla günümüzdeki halini alan bir hukuk dalı olup idare… Devamı…

Ceza yargılamasının amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Yargı mercilerince maddi gerçeğe ulaşılırken uyulması gereken usul… Devamı…

Sözleşme Hukuku’na ilişkin temel unsurlar esasen 6098 sayılı kanunda düzenlenmiş olup, ilgili mevzuatta öngörülen usul… Devamı…

Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacir sıfatını taşıyan kişiler iş ve işlemlerinde basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü… Devamı…

KDV, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Anti- Damping Vergisi ve diğer vergisel
alanlarda hizmet vermekteyiz… Devamı…

Yargı makamlarının işyükünün ağır olmasından ötürü yargılamalar yıllar sürebilmekte, hak sahibi alacaklı alacağının yargı organları… Devamı…

Tarafların uzlaştırılması konusunda deneyimli kadromuz ile müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmekteyiz…. Devamı…

Tecrübeli, yetenekli ve uzman kadromuz ile birçok alanda hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.​