Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Rekabet Hukuku

Andis, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren Rekabet Hukuku alanında müvekkillerine geniş kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Rekabet Kurumu’nun inceleme ve soruşturmaları, dikey/yatay anlaşmalara ilişkin menfi tespit/muafiyet başvuruları, birleşme ve devralma ile ortak girişim bildirimleri ile Rekabet Kurumu kararlarına karşı açılan idari davalar kapsamında hizmet vermekte ve müvekkillerini Rekabet Kurumu ve mahkemeler nezdindeki her türlü işlemde temsil etmektedir.
Andis ayrıca, önleyici hukuk hizmetleri çerçevesinde teşebbüsler nezdinde “Rekabet Hukuku Uyum Programları” yürütmekte, teşebbüslerin ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalmalarını önlemeye yönelik olarak eğitimler vermekte ve bu konuda kesintisiz hukuki tarama ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Rekabet Hukuku alanında sunulan hizmetler şu şekildedir:
• Şirketlerin Rekabet Hukuku Risklerinin Belirlenmesi ve Bunların Bertaraf Edilmesine Yönelik Rekabet Hukuku Uyum Programlarının Yürütülmesi
• Şirket İçi Rekabet Hukuku Eğitimleri
• Şirket Sözleşmelerinin ve Uygulamalarının Rekabet Hukuku Kapsamında Taranması
• Rekabet Kurumu Önaraştırma ve Soruşturmalarında Temsil
• Rekabet Kurumu Bünyesinde Uzlaşma ve Taahhüt Süreçlerinin Yürütülmesi
• Birleşme ve Devralma ile Ortak Girişim Bildirimleri
• Dikey/Yatay Anlaşmalara İlişkin Menfi Tespit/Muafiyet Başvuruları
• Rekabet Kurumu Kararlarına Karşı İtiraz
• Özel Hukuk Tazminat Dava Süreçleri
• Rekabet Hukuku Kapsamında Önemli Sektörel Gelişmelere İlişkin Teşebbüsleri Bilgilendirme