Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

İş Hukuku

Hukuk ofisimiz iş hukuku alanında yıllardır hizmet vermekte olup, işçi konumunda olan müvekkillerimiz bakımından 4857 sayılı kanunda kendilerine hangi hakların tanındığı hususunda danışmanlık hizmetinden, işverence iş akitlerinin haksız bir biçimde sona erdirilmesi halinde hangi kanuni yollara başvurabileceğine kadar geniş bir perspektifte hizmet vermektedir.

İşveren müvekkillerimiz bakımından ise özellikle toplu ve bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması ve iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet vermekteyiz. İş sırasında meydana gelen ve ölüm yada maluliyet ile sonuçlanan kazalar hukuki sorumluluğun yanı sıra aynı zamanda işverenin cezai sorumluluğunu doğuracağından işveren konumunda olan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği hususunda alanında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alması büyük önem arz etmektedir.

Andis Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak gerek emekçi konumunda olan müvekkillerimizin haklarını tam ve eksiksiz olarak almasının sağlanması gerekse işveren konumunda olan müvekkillerimizin gerek maddi gerekse cezai sorumluluklarının doğmaması için gereken hukuki yardımın sağlanması hususlarında yıllardır hizmet vermekteyiz.

İş Hukuku ile ilgili tüm danışmanlık ihtiyaçlarınız için tecrübeli, uzman ve profesyonel ekibimiz ile hizmetinizdeyiz.