Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku’na ilişkin temel unsurlar esasen 6098 sayılı kanunda düzenlenmiş olup, ilgili mevzuatta öngörülen usul, esas ve şekiller çerçevesinde düzenlenip imzalanmayan sözleşmeler çok ciddi hak kayıplarına neden olabilmektedir. Yargıtay sözleşmelerin değerlendirilip, yorumlanması ve ilgili sözleşmeye dayanılarak hak iddiasında bulunulup bulunulamayacağı hususlarında esastan önce  şekle önem vermektedir. Özellikle basiretli bir tüccar gibi davranma zorunluluğu olan tacir kişilerin hemen her işlerini sözleşmeler çerçevesinde devam ettirmeleri gerekmektedir. Kanunda öngörülen şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmayan sözleşmeler ilerleyen süreçte maddi anlamda açık bir hakkın varlığı halinde bile hakkın talep edilememesi sonucunu doğurabilmektedir.

Düzenlenen bir sözleşmede yer alan veya almayan tek bir kelime dahi uyuşmazlık halinde önemli meblağlara varan alacağın tespitinde belirleyici rol oynayabilmektedir. Bu anlamda özellikle sözleşmelerin düzenlenmesi aşamasında alanında uzman avukatları bünyesinde barından bir hukuk ofisi olarak müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca herhangi bir sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık halinde müvekkillerimizin hak ve alacaklarını en iyi biçimde savunabilmek için bünyemizde alanında uzman hukukçuları barındırmaktayız.

Sözleşme Hukuku ile ilgili tüm danışmanlık ihtiyaçlarınız için tecrübeli, uzman ve profesyonel ekibimiz ile hizmetinizdeyiz.