Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku, ülkemizde yeni gelişmekte olan bir hukuk dalı olup, bu alandaki yayınların sayısının oldukça kısıtlı olması ve ülkemizde eğitim veren hukuk fakültelerinin lisans bölümlerinde Enerji Hukuku dersinin olmamasından kaynaklı olarak bu alanda çok ciddi uzman açığının olduğunu söyleyebiliriz. Enerji Hukuku alanındaki yatırımların çok ciddi meblağlarda olması, yatırımcıların genellikle kamu gücü kullanma ve tek taraflı işlemler yapabilme yetkilerine sahip idare ile muhatap olması, idarenin keyfi işlemleri neticesinde yatırımcıların haklarını nasıl arayacaklarını bilmesini gerekli kılmıştır.

Andis Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimizin gerek idare gerekse üçüncü kişilerle yaşadığı veya yaşaması muhtemel uyuşmazlıklarda hukuki hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda müvekkillerimizin üçüncü kişilerle yapacakları sözleşmelere ilişkin danışmanlık hizmetinin verilmesi, müvekkillerimizin ve yatırımlarının idarenin haksız işlemleri karşısında korunması ve Enerji Hukuku mevzuatından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerimize hukuki hizmet verilmesi hususlarında ciddi çalışmalar yapmaktayız.

Enerji Hukuku ile ilgili tüm danışmanlık ihtiyaçlarınız için tecrübeli, uzman ve profesyonel ekibimiz ile hizmetinizdeyiz.