Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Anayasa Hukuku

Anayasalar devletin bireyler karşısındaki hak ve yetkilerini  sınırlayan, bireylerin ise devlete karşı hak ve ödevlerini en genel düzenleyen toplumsal sözleşmelerdir. Bir devletin en temel hukuk normu o devletin anayasasıdır. Geri kalan mevzuatın tamamı Anayasa’ya aykırı olmamak zorundadır. Kanun koyucu zaman zaman siyasi konjonktörü hukukun önünde görebilmekte bu nedenle de Anayasa’ya aykırı düzenleyici norm ve işlemler yapabilmektedir. Bazense mevzuat Anayasa’ya uygun olmakla beraber uygulamada yapılan usulsüz işlemler nedeniyle bireylerin kişisel hakları ihlal olabilmekte bu hallerde bireylerin haklarını Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yoluyla araması gerekmektedir.

Andis Hukuk Danışmanlık ofisi olarak Anayasa Hukuku alanında uzman avukat kadromuzla hem yargılama sırasında uyuşmazlığa uygulanacak ilgili mevzuat hükmünün Anayasa’ya aykırılığının ileri sürülmesi hem de bireylerin kişisel haklarının ihlali halinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılması ve ilgili süreçlerin sonuna kadar takibinin yapılması hususlarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Anayasa Hukuku ile ilgili tüm danışmanlık ihtiyaçlarınız için tecrübeli, uzman ve profesyonel ekibimiz ile hizmetinizdeyiz.