Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Tüm Yazılar

Ana sayfa Tüm Yazılar

Araç Değer Kaybı

Araç Değer Kaybı

Read More
Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Vergi Hukuku Açısından Sonuçları

Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Vergi Hukuku Açısından Sonuçları

Read More
Lisansız Elektrik Üretim Tesislerinin Devri, Birleşme ve Bölünme İşlemleri

Lisansız Elektrik Üretim Tesislerinin Devri, Birleşme ve Bölünme İşlemleri

Read More
Sonradan Türk Vatandaşlığı Kazanan Yabancıların Türkiye’de SGK Primi Borçlanması Sorunu

Sonradan Türk Vatandaşlığı Kazanan Yabancıların Türkiye’de SGK Primi Borçlanması Sorunu

Read More
Adres Kavramının Geleceği: Avrupa Adalet Divanı Kararı (CJEU) İncelemesi

Adres Kavramının Geleceği: Avrupa Adalet Divanı Kararı (CJEU) İncelemesi

Read More
Vergi Tekniği Raporunun İhbarnameye Eklenmemesi Sorunu

Vergi Tekniği Raporunun İhbarnameye Eklenmemesi Sorunu

Read More
Koronavirusüne Karşı Alınan Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında Verilen Para Cezalarının Hukuki Değerlendirilmesi

Koronavirusüne Karşı Alınan Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında Verilen Para Cezalarının Hukuki Değerlendirilmesi

Read More
İhtirazi Kayıt İle Beyanname Verme Müessesesi

İhtirazi Kayıt İle Beyanname Verme Müessesesi

Read More
Ayıplı Mal ve Tüketicinin Hakları

Ayıplı Mal ve Tüketicinin Hakları

Read More
Koronavirüs (Covid-19) Hastalığının Lisanssız Elektrik Üretim Piyasasına Etkileri

Koronavirüs (Covid-19) Hastalığının Lisanssız Elektrik Üretim Piyasasına Etkileri

Read More
İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Nedir?

İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Nedir?

Read More
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 14.01.2020 T. 2019/12-623 E. 2020/9 K. sayılı Kararı Işığında Elektronik Tebligat Tartışmaları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 14.01.2020 T. 2019/12-623 E. 2020/9 K. sayılı Kararı Işığında Elektronik Tebligat Tartışmaları

Read More
Vergi Beyan ve Bildirimler ile Süreye Bağlı İşlemlerde Sürelerin Uzatılması

Vergi Beyan ve Bildirimler ile Süreye Bağlı İşlemlerde Sürelerin Uzatılması

Read More
Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği

Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği

Read More
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkileri

Koronavirüs (Covid-19) Salgınının İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkileri

Read More
Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde 7244 Sayılı Kanunla Düzenlenen Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması Hakkında

Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde 7244 Sayılı Kanunla Düzenlenen Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması Hakkında

Read More
Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler Çerçevesinde EPDK 02.04.2020 Tarihli 9276 Numaralı Kararının Değerlendirilmesi

Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler Çerçevesinde EPDK 02.04.2020 Tarihli 9276 Numaralı Kararının Değerlendirilmesi

Read More
Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde 7244 Sayılı Kanun Kapsamındaki Nakdi Ücret Desteği Hakkında

Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde 7244 Sayılı Kanun Kapsamındaki Nakdi Ücret Desteği Hakkında

Read More
Koronavirüse (Covid-19) Karşı Devletin Yaşam Hakkını Koruma Sorumluluğu

Koronavirüse (Covid-19) Karşı Devletin Yaşam Hakkını Koruma Sorumluluğu

Read More
Elektronik Tebligat Usulü İle İlgili Güncel Sorunlar

Elektronik Tebligat Usulü İle İlgili Güncel Sorunlar

Read More
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Konut Kira Sözleşmelerine Etkisi

Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Konut Kira Sözleşmelerine Etkisi

Read More
Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği

Read More
Alacak Tahsilinde İflas Yöntemi ve İcra Takip Yöntemi İle Mukayesesi

Alacak Tahsilinde İflas Yöntemi ve İcra Takip Yöntemi İle Mukayesesi

Read More
Disiplin Hukuku Hakkında Temel Bilgiler

Disiplin Hukuku Hakkında Temel Bilgiler

Read More