Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Tüm Yazılar

Ana sayfa Tüm Yazılar

SOSYAL MEDYA YASASI (I)

SOSYAL MEDYA YASASI (I)

Sosyal medyaya yönelik birtakım düzenlemeler getiren ve "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı…

Read More
Türk Hukukunda Mülteci Ve Sığınmacıların Etkili Başvuru Hakkı 1

Türk Hukukunda Mülteci Ve Sığınmacıların Etkili Başvuru Hakkı 1

Devletler hukuk devleti oldukları konusunda bir takım ölçütler belirliyorsa bunun bir neticesi olarak belirledikleri hukuki ölçütlerin…

Read More
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Sonrası Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Sonrası Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Genel Olarak Bir suçtan veya kabahatten hakkında soruşturma/kovuşturma yapılan yahut mahkûmiyet kararı verilen kişinin kaydının adli…

Read More
Haksız Disiplin Cezası Ve Göreve Son Verme Maddi Ve Manevi Varlığı Geliştirme Hakkını İhlal Etmektedir

Haksız Disiplin Cezası Ve Göreve Son Verme Maddi Ve Manevi Varlığı Geliştirme Hakkını İhlal Etmektedir

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 14/9/2022 tarihinde, Zülküf Kılıç (B. No: 2018/27032) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence…

Read More
Haksız Fiil Suç Ayrımı

Haksız Fiil Suç Ayrımı

Sosyal düzen kurallarından olan hukuk kurallarının düzenlenme konusu; gerçek kişilerin yani insanların davranışlarının dış dünyada meydana…

Read More
Sahte Belge Kullanımında Farklı Durumlar

Sahte Belge Kullanımında Farklı Durumlar

Read More
İnsan Hakları Tazminat Komisyonu

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu

Makul olmayan uzun yargılama Türkiye’de uzun yıllardır var olan bir sorundur. Yargılamanın makul süreyi aştığı davalarda…

Read More
Tahdit Kodları ve Tahdit Kodunun Kaldırılması Süreci

Tahdit Kodları ve Tahdit Kodunun Kaldırılması Süreci

Read More
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Tek Taraflı Deklarasyon İle Düşme Kararlarının Sonuçları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Tek Taraflı Deklarasyon İle Düşme Kararlarının Sonuçları

Read More
İkinci El Araç Satışı Hakkında Getirilen Kısıtlama Hukuka Uygun mudur?

İkinci El Araç Satışı Hakkında Getirilen Kısıtlama Hukuka Uygun mudur?

 

Read More
Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması

Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması

Read More
Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi

Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi

Read More
Zorla Gönüllü Geri Dönüş!

Zorla Gönüllü Geri Dönüş!

Read More
Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart

Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart

Read More
Yeni Varlık Barışı Yasası

Yeni Varlık Barışı Yasası

Read More
Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(7)

Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(7)

Read More
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Read More
Hükmün Açıklamasının Geri bırakılması Kararına Rağmen Kişinin Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması Masumiyet Karinesini İhlal Etmiştir

Hükmün Açıklamasının Geri bırakılması Kararına Rağmen Kişinin Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması Masumiyet Karinesini İhlal Etmiştir

Read More
Kira Artış Oranına İlişkin Yeni Düzenlemeler ve Kira Sözleşmelerindeki Güncel Sorunlar

Kira Artış Oranına İlişkin Yeni Düzenlemeler ve Kira Sözleşmelerindeki Güncel Sorunlar

Read More
Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(6)

Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(6)

Read More
İmalat Sanayi ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İstisnası

İmalat Sanayi ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İstisnası

Read More
Güneş Enerjisi Santralinin Devri

Güneş Enerjisi Santralinin Devri

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN DEVRİ

Read More
Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(5)

Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(5)

Read More
Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(4)

Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(4)

Read More
Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(3)

Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(3)

Read More
Spor Kulüpleri  Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(2)

Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunun Getirdiği Yenilikler(2)

Read More
Spor Kulüpleri  Ve Spor Federasyonları Kanununun Getirdiği Yenilikler(1)

Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanununun Getirdiği Yenilikler(1)

Read More
Haczedilen Araçların Borçlu Tarafından Satışa/İhaleye Çıkarılması Usulü

Haczedilen Araçların Borçlu Tarafından Satışa/İhaleye Çıkarılması Usulü

Read More
Web Sitelerindeki Çerez Politikası ve Açık Rıza Beyanı

Web Sitelerindeki Çerez Politikası ve Açık Rıza Beyanı

Read More
Oturma Eyleminden Dolayı Uygulanan İdari Para Cezasının Kanuni Dayanağının Olmaması İfade Özgürlüğünün İhlalidir

Oturma Eyleminden Dolayı Uygulanan İdari Para Cezasının Kanuni Dayanağının Olmaması İfade Özgürlüğünün İhlalidir

Read More
Toplu Yapı (Site) Yönetimlerinin Ücretli Personel İstihdamında Stopaj Sorumluluğu Hakkında

Toplu Yapı (Site) Yönetimlerinin Ücretli Personel İstihdamında Stopaj Sorumluluğu Hakkında

Read More
Ticaret Kanununda Çek ve Çekin İnfazındaki Güncel Durum

Ticaret Kanununda Çek ve Çekin İnfazındaki Güncel Durum

Read More
Envanter Denetimi ve Sonuçları

Envanter Denetimi ve Sonuçları

Read More
El Konulan Aracın Geç İadesi Sebebiyle Mülkiyet ve Etkili Başvuru Hakkının İhlali

El Konulan Aracın Geç İadesi Sebebiyle Mülkiyet ve Etkili Başvuru Hakkının İhlali

Read More
Bozmadan Sonra Islah Mümkün Müdür?

Bozmadan Sonra Islah Mümkün Müdür?

Read More
Alacağın Temlikinde Takas

Alacağın Temlikinde Takas

Read More
Adi Yazılı Taşınmaz Satış Vadi Sözleşmesi Alıcının Haklarını Korur mu?

Adi Yazılı Taşınmaz Satış Vadi Sözleşmesi Alıcının Haklarını Korur mu?

Read More
İnternet Haber Sitelerindeki Bir Dizi Habere Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

İnternet Haber Sitelerindeki Bir Dizi Habere Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Read More
Matrah Artırımında Bulunan Mükellefin Özel Esaslardan Çıkışı

Matrah Artırımında Bulunan Mükellefin Özel Esaslardan Çıkışı

Read More
Bir Haklı Fesih Nedeni Olarak Mobbing

Bir Haklı Fesih Nedeni Olarak Mobbing

Read More
Sermaye Şirketlerinde Kolaylaştırılmış Birleşme

Sermaye Şirketlerinde Kolaylaştırılmış Birleşme

Read More
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Geçerlilik Şartları

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Geçerlilik Şartları

Read More
Geçici Koruma Kapsamında Türkiye’de Bulunan Yabancıların Hukuki Statüleri

Geçici Koruma Kapsamında Türkiye’de Bulunan Yabancıların Hukuki Statüleri

Read More
Hukuki Belirlilik İlkesinin ve Hak Arama Özgürlüğünün Anayasa Mahkemesi Tarafından İhlali: Umut Öztürk Kararı

Hukuki Belirlilik İlkesinin ve Hak Arama Özgürlüğünün Anayasa Mahkemesi Tarafından İhlali: Umut Öztürk Kararı

Read More
Memurun Keyfi Olarak Yer Değiştirilmesi Özel Hayata Saygı Hakkını İhlal Etmektedir

Memurun Keyfi Olarak Yer Değiştirilmesi Özel Hayata Saygı Hakkını İhlal Etmektedir

Read More
7338 Sayılı Kanun ile Vergı̇ Kanunlarında Yapılan Değı̇şı̇klı̇kler

7338 Sayılı Kanun ile Vergı̇ Kanunlarında Yapılan Değı̇şı̇klı̇kler

Read More
İş Yerinde Kalp Krizi Geçirilmesi İş Kazası Mıdır

İş Yerinde Kalp Krizi Geçirilmesi İş Kazası Mıdır

Read More
Estetik Cerrah İle Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği

Estetik Cerrah İle Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği

Read More
Kadının Soyadını Velayeti Kendisine Bırakılan Çocuklarına Verebilmesi

Kadının Soyadını Velayeti Kendisine Bırakılan Çocuklarına Verebilmesi

Read More
Depremzede Kooperatif Mallarının Haczedilememesi Mülkiyet Hakkı İhlalidir

Depremzede Kooperatif Mallarının Haczedilememesi Mülkiyet Hakkı İhlalidir

Read More