Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Danışma Hattı:
0850 303 11 36

Vergi Beyan ve Bildirimler ile Süreye Bağlı İşlemlerde Sürelerin Uzatılması

Ana sayfa Vergi Beyan ve Bildirimler ile Süreye Bağlı İşlemlerde Sürelerin Uzatılması

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona Virüs (COVID-19) salgını, birçok ülkede, gerek ekonomik gerek sosyal olarak birçok değişikliklere ve dönüşümlere sebep olmuştur.

Covid-19 virüsü kaynaklı salgın hastalığının yayılım hızının yavaşlatılması amacıyla tüm dünyada ve ülkemizde hayatın işleyişinin yavaşlatılması bazı durumlarda ise tümüyle durdurulması şeklinde birtakım önlemler uygulanmıştır ve halen uygulanmaya devam etmektedir. Bu önlemler kapsamında evvela insanların topluluk halinde bulunduğu alanlarda birtakım kısıtlamalar getirildi. Yani kafeteryalar, lokantalar sinema ve tiyatro salonları benzer mahiyette insanların topluluk olarak bulunabildiği alanların faaliyeti durduruldu. Ardından AVM’lerin kapanması ve büyük marketlerin işleyişinin, aynı anda kısıtlı sayıda müşteri kabulü şeklinde yavaşlaması ile ticari alanların faaliyeti sınırlandırılmış oldu. Kamu kurumlarında çalışılanlar esnek çalışmaya geçirilmiş ve insan etkileşimi/virüs bulaştırma riski azaltılmıştır.  Devamında ise, hafta sonları getirilen sokağa çalışma yasakları ile insanların etkileşiminin en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.

Tüm bu tedbirler aynı zamanda beraberinde başka alanlarda birtakım düzenlemelerin yapılmasını zaruri hale getirmiştir. Bu düzenlemeleri tarihi sırasına göre inceleyelim.

Maliye ve Hazine Bakanlığı Tarafından Yapılan Düzenlemeler

1-17/03/2020

Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Süresi Uzatıldı

31 Mart 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.

Maliye ve Hazine Bakanlığı, yayımladığı duyuru ile, vergi daireleri nezdinde yapılan birçok işlemin interaktif vergi dairesi üzerinden yapılabilmesinin mümkün olduğu duyurulmuştur.

2-19/03/2020

Maliye ve Hazine Bakanlığı, yayımladığı duyuru ile, vergi daireleri nezdinde yapılan birçok işlemin interaktif vergi dairesi üzerinden yapılabilmesinin mümkün olduğu duyurulmuştur.

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru

-İşe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi vb. tüm dilekçeler elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla gönderilecektir.

– Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kâğıt bedellerine ilişkin ödemeler 10/04/2020 tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacaktır.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirecektir.

3-23/03/2020

Havayolu ile Yolcu Taşımacılığında KDV Oranı %1’e indirildi

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278) ile; hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçici olarak %1’e indirilmiştir.

4-23/03/2020

Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

23 Mart 2020 tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

– 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar,

– 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar,

– 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

5-24/03/2020

518 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile;

Salgın Hastalık Nedeniyle Birtakım Mükelleflerin faaliyetleri ‘Mücbir Sebep Hali’ kapsamına alınmış ve Birtakım Vergi Ödevleri Ertelenmiştir.

-Salgından doğrudan etkilenen ve ana faaliyetleri itibariyle;

*Alışveriş merkezleri dahil perakende ticaret,

*Demir çelik ve metal sanayii, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,

*Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, tur operatörleri,

*Seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,

*Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile etkinlik ve organizasyon hizmetleri

*Sağlık hizmetleri,

*Mobilya imalatı,

*Madencilik ve taş ocakçılığı,

*Bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri,

*Endüstriyel mutfak imalatı,

*Araç kiralama

*Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,

*Yüzme havuzu, hamam, kaplıca,

*Spor, oyun ve düğün salonu,

*Berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler,

Bahse konu mükelleflere ilave olarak

*Çiftçi, terzi, manav,

*Avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist,

*Yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri,

*Gelir Vergisi Mükelleflerinin tamamı,

Mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmiştir.

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak;

a) 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı,

b) 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma,

c) 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi, günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Ayrıca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensupları için mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

6-30/03/2020

İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Kamu ve Özel Bankaların Kredi Kartları ile Ödenebilecek Vergi Türleri Kapsamı Genişletildi.

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Bakanlıkça yapılan değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulunmuştur.

 • Yıllık Gelir Vergisi
 • Zirai Kazanç Gelir Vergisi
 • Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)
 • Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisi Stopajı
 • Basit Usulde Ticari Kazanç
 • Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
 • Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4)
 • Gelir Geçici Vergi
 • Kurum Geçici Vergi
 • Diğer Ücretler
 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait banka kartlarıyla, vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezası vb. ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.

7-31/03/2020

İhraç Kayıtlı Teslimlerde, ihraç edilecek ürünün üç (3) ay içerisinde yurt dışına çıkarılması mecburiyeti, mücbir sebep kapsamına alınmış ihracatçılar için müracaat aranmaksızın üç ay süre ile uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunmaktadır.

31/03/2020 tarih KDV-68/2020-1 Numaralı Katma Değer Vergisi Sirküsünde, … ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur. İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkûr döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması uygun bulunmuştur.’

8-04/04/2020

Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinin (birleştirilmiş halde verilmesi) verilmeye başlama tarihi olarak belirlenen tarih olan 01/03/2020 tarihi 01/07/2020 tarihi olarak değiştirilmiştir.

Diğer bir ifade ile, Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinin birlikte tek beyanname olarak verilme mecburiyeti 01/07/2020 tarihine ertelenmiştir. (04/04/2020 tarih 31089 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 8 sıra numaralı Tebliğ)

9-17/04/2020

2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname verilmesi süresi 01/06/2020 tarihine uzatıldı.

17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.  (17/04/2020 tarih VUK-127/2020-6 sayılı sirkü)

10-20/04/2020

30/04/2020 tarihine kadar imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi 01/06/2020 tarihine uzatılmıştır.

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken (2020/01,02,03 dönemler) e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. (20/04/2020 tarih VUK-128/2020-7 sayılı sirkü)

11-21/04/2020

2020/Şubat ve 2020/Mart Dönemi Katma Değer Vergileri Beyannamelerinin verilme süresi 28/04/2020 tarihine uzatıldı.

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. (21/04/2020 tarih VUK-129/2020-8 sayılı sirkü)

Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılan bildirim ve bildirgeler için herhangi bir süre uzatımı yapılmamış olup, Prim ve hizmet bildirgeleri kanuni sürelerinde beyan edilmeye devam edilecektir.

Vergi mükelleflerine tavsiyemiz, her ne kadar birtakım süreler uzatılmış olsa bile, muhasebe ve kayıtların geciktirilmeden yapılması işletmenin kayıt düzeni için zaruri olduğu kanaatindeyiz.

Vergi Uzmanı
Hüseyin Canpolat